Herinrichting en aanleg riolering Houtkwartier-Oost

In opdracht van de Gemeente Leiden start De Vries Stolwijk B.V. binnenkort met het project ‘Herinrichting en aanleg riolering Houtkwartier-Oost.’

Het projectgebied omvat de volgende straten: Mariënpoelstraat, Boerhaavelaan en Van Swietenstraat. Binnen het projectgebied wordt een hemelwaterriolering aangelegd. Hiervoor moeten de straten helemaal worden opgebroken. Na de werkzaamheden voor de aanleg van de hemelwaterriolering worden de straten, stoepen en het groen vernieuwd. In deze nieuwe inrichting worden zoveel mogelijk zogeheten klimaat adaptieve maatregelen genomen. Daarmee is het Houtkwartier-Oost straks voorbereid op het veranderde klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.

Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale pagina Houtkwartier-Oost van de Gemeente Leiden.

Heeft u vragen/suggesties of opmerkingen, de omgevingsmanager en uitvoerder zijn bereikbaar via projecten@devriesstolwijk.nl.
Daarnaast is er een wekelijks inloopuur in onze keet op het Arriva terrein aan de Boerhaavelaan (ingang naast het kinderdagverblijf).
U bent hier welkom op donderdag tussen 14 en 15 uur voor vragen/suggesties of opmerkingen.

Status berichten

Start werkzaamheden Boerhaavelaan

02-08-2021

Geachte heer, mevrouw,
Zoals in de voorgaande brief d.d. 5 juli 2021 is aangegeven legt de gemeente in de Mariënpoelstraat, Boerhaavelaan en
Van Swietenstraat een hemelwaterriool aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte – de straten, stoepen en het
groen – heringericht.

Planning
De werkzaamheden in de Van Swietenstraat zijn nog in volle gang. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de Boerhaavelaan omstreeks maandag 9 augustus. Werkzaamheden starten vanaf de kruising Van Swietenstraat richting de Rijnsburgerweg (even huisnummers) en dan via het zuidelijke deel (oneven huisnummers) terug.
Gelijktijdig met de beginfase van de werkzaamheden vinden er bouwkundige vooropnames plaats in de wijk. Wanneer dit dicht bij uw woning gebeurt, ontvangt u hierover een brief van het bedrijf Quattro Expertise, dat de vooropnames uitvoert.

Afsluitingen/omleidingen
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor u te beperken. Afsluitingen en omleidingen worden middels
bebording aangegeven in uw wijk. Houdt u de borden goed in de gaten.

Overhangend groen
Heeft u in uw tuin struiken, hagen of ander groen dat over het trottoir heen is gegroeid, dan wordt u verzocht dit
overhangende groen terug te snoeien. Wij vragen u dit voorafgaande aan de werkzaamheden te doen.

Laadpalen
Verschillende bewoners hebben bij de gemeente aangegeven graag extra laadpalen voor elektrische auto’s in de wijk te willen. U kunt een laadpaal aanvragen via de website www.leiden.nl/laadpalen.

Veiligheid
Het is onvermijdelijk dat u enige overlast gaat ondervinden van deze werkzaamheden. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast voor u te beperken. Wij vragen uw begrip en bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking. Er wordt gewerkt met machines en er zijn meer transportbewegingen dan gebruikelijk. Graag vragen wij u daarom extra
alert te zijn rondom de werklocatie en niet onnodig in de buurt van het werkvak te komen omwille van de veiligheid.

Waar vindt u nadere informatie?
Actuele ontwikkelingen over het Houtkwartier-Oost kunt u volgen via www.leiden.nl/houtkwartieroost. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Boerhaave’.

Omgevingsmanager Bastina van Houwelingen en uitvoerder Gerben Verheij zijn via projecten@devriesstolwijk.nl bereikbaar voor al uw vragen. Daarnaast is er elke week een inloopmoment in de bouwkeet, die op het terrein van Arriva (bereikbaar vanuit de Boerhaavelaan) staat. Wekelijks kunt u hier op donderdag van 14 tot 15 uur langskomen met uw vragen en opmerkingen.

De aannemer houdt u ook via de website www.devriesstolwijk.nl op de hoogte van de werkzaamheden. Rechts bovenin vindt u de button ‘projectpagina’ die u leidt naar de projectpagina van de werkzaamheden in het Houtkwartier-Oost.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.