Van der Goesstraat e.o.

Vanaf januari 2020 gaan we het riool vervangen in de Van der Goesstraat en omgeving. Dat doen we in opdracht van de gemeente Delft.
We gaan de straat afgraven om delen van het riool te vervangen. Om schoon water af te voeren, komt er een nieuw hoofdriool. Regenpijpen gaan we hierop aansluiten. Dat geldt ook voor de regenwaterafvoer in smallere straten. Ook gaan we, als dat nodig is, de rioolaansluiting op uw woning vervangen.
We beginnen in januari 2020. Het werk duurt ongeveer 6 maanden.

Status berichten

Werkzaamheden gereed

15-05-2020

De werkzaamheden in de Van der Goesstraat en omgeving zijn afgerond voor dit moment.
De Sasboutstraat, Van Kinschotstraat en Van der Goesstraat zijn weer volledig bereikbaar.
De Van Schuijlenburchstraat blijft gedeeltelijk afgesloten in verband met de bouw van de woningen/appartementen. Zodra de bouw is afgerond, zullen we de definitieve bestrating hier nog aanbrengen.

Werkzaamheden Sasboutstraat

01-05-2020

De werkzaamheden in de Sasboutstraat zijn in volle gang. Inmiddels zijn de Van der Goesstraat en Van Kinschotstraat weer volledig bereikbaar.
Voor 5 mei zullen de ondergrondse containers aan de Sasboutstraat bereikbaar zijn voor de ophaaldienst Avalex vanaf de zijde Van Kinschotstraat. In de rest van deze week zal het overige straatwerk hersteld worden in de Sasboutstraat.

Werkzaamheden Van Schuijlenburchstraat

27-03-2020

Wanneer en hoe lang?
De werkzaamheden zijn gestart in januari 2020. Inmiddels zijn de werkzaamheden al voor een groot deel afgerond. Vanaf begin april starten we aan de laatste fase en dat is de vervanging van het riool in de Van Schuijlenburchstraat.

Wat betekent dit voor u?
Het werk veroorzaakt overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip. De Van Schuijlenburchstraat is al (gedeeltelijk) afgesloten. De parkeerplaatsen in de Van Schuijlenburchstraat kunnen dus niet meer gebruikt worden.
De laatste put die geplaatst moet worden, bevindt zich in het trottoir voor uw woning(en) (nr. 44). Om deze te kunnen vervangen, zal een deel van het trottoir worden afgesloten en plaatsen we loopschotten, zodat uw woning(en) altijd bereikbaar zijn. Zodra de put is geplaatste en is aangesloten, kan het straatwerk in het trottoir weer worden hersteld.
Het overige deel van de Van Schuijlenburchstraat zal na deze werkzaamheden afgesloten blijven, in verband met de bouw van de woningen. Zodra de bouw is afgerond, zal het straatwerk en de parkeerplaatsen hier weer volledig hersteld worden.

Voortgang werkzaamheden

20-03-2020

Ondanks alle onzekere tijden met betrekking tot het corona virus proberen wij de werkzaamheden doorgang te laten vinden. Onze medewerkers hebben instructies gekregen om zich aan de gestelde richtlijnen van het RIVM te houden.

De parkeerplekken aan de Van Kinschotstraat zijn weer bereikbaar en kunnen gebruikt worden. Het kruispunt Sasboutstraat – Van Kinschotstraat ligt nog open. De stratenmakers zullen hiermee verder gaan, zodat dit voor einde volgende week weer opengesteld kan worden.
De rioleringswerkzaamheden worden momenteel uitgevoerd in de Sasboutstraat. Zodra het riool hier volledig is aangesloten kan het straatwerk en het trottoir aan de zijde van KDV de Bloesemboom weer hersteld worden. Aansluitend zal het straatwerk worden hersteld in het laatste stuk Van der Goesstraat en de rest van de Sasboutstraat.

Werkzaamheden Sasboutstraat

13-03-2020

Momenteel zijn de rioleringswerkzaamheden gestart in de Sasboutstraat.
Hiervoor zal ook een deel van de stoep aan de zijde Bloesemboom moeten worden opengebroken. We proberen de overlast voor een ieder te beperken, maar deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden om alles aan te kunnen sluiten.

Zoals aangegeven is de stratenmaker druk in de Van Kinschotstraat om deze zo spoedig mogelijk weer open te kunnen stellen. Naar verwachting zal dit zijn voor uiterlijk volgende week vrijdag (20 maart).

Afsluiting kruispunt Sasboutstraat - Kinschotstraat

06-03-2020

Per a.s. maandag zal het kruispunt Sasboutstraat – Van Kinschotstraat worden afgesloten in verband met de uit te voeren rioleringswerkzaamheden.
Hiervoor zal er een tijdelijke omleidingsroute worden ingesteld.
Het kruispunt Van Beresteynstraat – Van Foreestweg is inmiddels weer open.

Het parkeerterrein achter kinderopvang De Bloesemboom is gewoon bereikbaar.

Momenteel zijn de stratenmakers druk om ook de Van Kinschotstraat weer zo spoedig mogelijk dicht te hebben gestraat. Ze werken op dit moment direct achter de rioleringsploeg aan, om de duur van de overlast te beperken.

Naar verwachting zal eind week 12 (16-20 maart) de Van Kinswchotstraat weer worden opengesteld.

Afsluiting Van Beresteynstraat

14-02-2020

Wat gaat er gebeuren?
We gaan de straat afgraven om delen van het riool te vervangen. Om schoon water af te voeren, komt er een nieuw hoofdriool. Regenpijpen gaan we hierop aansluiten. Dat geldt ook voor de regenwaterafvoer in smallere straten. Ook gaan we, als dat nodig is, de rioolaansluiting op uw woning vervangen.

Wanneer en waar?
Maandag 24 februari 2020 starten wij met werkzaamheden aan de Van Beresteynstraat tot en met het kruispunt Van Kinschotstraat. Daarna zullen deze werkzaamheden verder gaan in de Van Kinschotstraat tot en met het kruispunt met de Sasboutstraat.

De Van Beresteynstraat (zie onderstaand blauw) en het kruispunt Van Beresteynstraat – Van Kinschotstraat (zie onderstaand oranje) zal hiervoor tijdelijk afgesloten worden.
Vanaf de Van Foreestweg zal er een omleidingsroute geplaatst worden naar de Van Beresteynstraat en Vermeertoren. De Van Beresteynstraat zal dus tijdelijk doodlopend zijn. Doorgaand verkeer is niet dan tijdelijk niet mogelijk.
We proberen de werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek te plannen, om de overlast voor u te beperken.

Van Beresteynstraat Maandag 24-02 t/m 06-03
Kruispunt Woensdag 26-02 t/m 06-03
Van Kinschotstraat Vanaf omstreeks maandag 02-03
Kruispunt Vanaf omstreeks maandag 09-03
Sasboutstraat Vanaf omstreeks maandag 09-03

Wat betekend dit voor u?
Vanaf maandag 24 februari zal het stukje Van Beresteynstraat worden afgesloten tot het kruispunt. Het kruispunt zullen we zo lang mogelijk open proberen te houden, naar verwachting zal deze afgesloten worden vanaf woensdagochtend 26 februari.
Omdat de werkzaamheden langer duren dan 1 werkweek, zullen we proberen het kruispunt in het weekend van 29-02 en 01-03 tijdelijk open te stellen. Na het weekend zullen de bestratingswerkzaamheden worden hervat.

Parkeren
De P-vakken voor de ingang van de Vermeertoren zullen tijden buiten gebruik zijn gedurende de werkzaamheden, dat is onvermijdelijk. Er zullen tijdelijk twee invalide parkeerplekken gecreëerd worden (zie oranje op onderstaande afbeelding). De groen gearceerde plekken zijn gereserveerd voor laden en lossen (ongewijzigde situatie).

Overlast
Het werk veroorzaakt overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip. Zoals reeds aangegeven doen we ons uiterste best de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit te voeren, om de overlast voor u te beperken. Afsluitingen en omleidingen zijn ter plekke aangegeven met gele borden.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact met ons op.
Wij zijn te bereiken via goesstraat@devriesstolwijk.nl.

Ook kunt u via onze site, www.devriesstolwijk.nl op de hoogte blijven van het werk en van de voortgang. Klik rechtsboven op de site op ‘Projectpagina’. U kunt inloggen met gebruikersnaam ‘Goesstraat’ en met wachtwoord ‘Delft-Goesstraat’. Let op: niet de aanhalingstekens gebruiken, wel de hoofdletters gebruiken!

Met vriendelijke groet,
De Vries Stolwijk B.V.

Voortgang

10-02-2020

Wanneer en hoe lang?
Afgelopen week zijn er werkzaamheden voor de nuts partijen uitgevoerd door Firma Baas. Vandaag wordt de laatste aansluiting gemaakt door Firma Baas. Deze werkzaamheden vallen buiten onze werkzaamheden. We hebben begrepen dat deze werkzaamheden nogal wat ongemak hebben veroorzaakt, onze excuses hiervoor.

Wij starten, zodra de laatste aansluiting is gemaakt door Firma Baas, direct met het bestraten van de Van Schuijlenburchstraat en de parkeervakken aan de Van Schuijlenburchstraat. We gaan ons best doen dit stuk zo snel mogelijk weer open te kunnen stellen voor u (zie blauwe vlak in onderstaande afbeelding). We proberen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk voor u uit te voeren, met zo min mogelijk overlast.

Voortgang werkzaamheden

31-01-2020

Fase 1 Van Foreestweg Open op vrijdag 31 januari 2020
Fase 2 Van Schuijlenburchstraat Open voor uiterlijk 14 februari 2020
Fase 3a Sasboutstraat 28 januari – uiterlijk 31 maart
Fase 4/5 nog niet bekend

Tussen fase 4 en 5 zal de inrit naar de achterzijde van de winkels/woningen bereikbaar blijven.

Heeft u vragen of klachten? Meldt dit aan ons!
Kom naar ons inloopuur in de bouwkeet aan de Van Schuijlenburchstraat! Die is elke maandag van 14.00 tot 15.00 uur. Of stuur uw vraag naar goesstraat@devriesstolwijk.nl.

Start werkzaamheden

10-01-2020

Aanstaande maandag starten de werkzaamheden aan de Van Foreestweg. De werkzaamheden starten met het uitbreken van het bestaande straatwerk, waarna de rioleringswerkzaamheden plaats zullen vinden.

Verkeersplan fase 1

20-12-2019

In bijgevoegde afbeelding vindt u het verkeersplan voor Fase 1 van de werkzaamheden. Deze fase omvat de werkzaamheden in het eerste stukje Van Foreestweg en de Van Schuijlenburchstraat (tot aan kruispunt met Sasboutstraat). Deze werkzaamheden starten week 2 2020 tot circa week 7/8 2020.

Op hetzelfde moment worden er ook werkzaamheden verricht aan kabels en leidingen door de Fa. Baas. In de bijlagen vind u de verkeersplannen met betrekking tot hun werkzaamheden.

Nieuwe riolering Van der Goesstraat en omgeving

03-12-2019

Vanaf januari 2020 gaan we het riool vervangen in de Van der Goesstraat en omgeving. Dat doen we in opdracht van de gemeente Delft. Wat gaat er gebeuren? En wanneer en hoe lang? En wat betekent het voor u? Dat kunt u in deze brief lezen.

Wat gaat er gebeuren?
We gaan de straat afgraven om delen van het riool te vervangen. Om schoon water af te voeren, komt er een nieuw hoofdriool. Regenpijpen gaan we hierop aansluiten. Dat geldt ook voor de regenwaterafvoer in smallere straten. Ook gaan we, als dat nodig is, de rioolaansluiting op uw woning vervangen.

Wanneer en hoe lang?
We beginnen in januari 2020. Het werk duurt ongeveer 6 maanden. We doen het werk in 7 fasen:
Fase Locatie Planning
Fase 1 Van Schuijlenburchstraat januari-februari 2020
Fase 2 Van Schuijlenburchstraat januari – LET OP: hele straat blijft dicht tot einde bouw
Fase 3 Sasboutstraat februari-maart 2020
Fase 4 Van der Goesstraat maart-april 2020
Fase 5 Van Kinschotstraat maart-april 2020
Fase 6 Sasboutstraat april-mei 2020
Fase 7 Vallensispad juni 2020
Van Foreestweg In overleg met winkeliers

Wat betekent dit voor u?
Het werk veroorzaakt overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip. We sluiten de straat af voor verkeer als wij daar aan het werk zijn. U kunt er dan dus ook niet parkeren! De woningen blijven wel bereikbaar. Afsluitingen en omleidingen geven we aan met gele borden.

Huisvuil
Huisvuil kunt u brengen naar een plek buiten het afgesloten gebied. Als het nodig is, plaatst Avalex extra verzamelcontainers. Per fase houden wij u, na afstemming met Avalex, op de hoogte.

Vragen?
Heeft u vragen? Kom naar ons inloopuur in de bouwkeet aan de Van Schuijlenburchstraat! Die is vanaf januari elke maandag van 14.00 tot 15.00 uur. Of stuur uw vraag naar goesstraat@devriesstolwijk.nl.

Heeft u nu al een vraag? Kom dan naar de bouwkeet op maandag 16 december (van 10.00-12.00 uur), dinsdag 17 december (van 14.00-16.00 uur) of maandag 23 december (van 10.00-12.00 uur).

Ook kunt u via onze site, www.devriesstolwijk.nl op de hoogte blijven van het werk en van de voortgang. Klik rechtsboven op de site op ‘Projectpagina’. U kunt inloggen met gebruikersnaam ‘Goesstraat’ en met wachtwoord ‘Delft-Goesstraat’. Let op: niet de aanhalingstekens gebruiken, wel de hoofdletters gebruiken!

Met vriendelijke groet,
De Vries Stolwijk B.V.